Home » Hoe gaan we te werk? » Vermogensverdeling

Vermogensverdeling

Bij een (echt) scheiding moet er veel worden geregeld.

Scheidingsroute kan u bij al deze zaken begeleiden. De verdeling van het (gemeenschappelijk) vermogen of de verrekening indien er partnerschap-  of huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn.

Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld wordt, moet dit worden beschreven, het gemeenschappelijk vermogen bestaat o.a. uit;

 • de eigen woning
 • eventueel andere woningen (recreatiewoning of verhuurde woning)
 • onderneming
 • boot
 • spaargelden, effectenportefeuille
 • lening(en) verstrekt aan de kinderen en andere vorderingen
 • levenslooptegoed
 • Kapitaalsverzekeringen
 • lijfrenteverzekeringen
 • koopsompolissen
 • gouden handdruk (stamrechtvoorzieningen)
 • Inboedel en overige roerende goederen (meubels, auto, schilderijen e.d.)
 • hypotheek
 • schulden

Allereerst wordt er een peildatum tussen jullie afgesproken. Dit is de datum waarop de waarde van alle vermogensbestanddelen wordt vastgesteld en / of berekend.

Meestal is dat de datum waarop blijkt dat een scheiding niet meer is te voorkomen. Op deze datum staan de waarden vast en zullen niet meer kunnen wijzigen.

Het zou te ver voeren dit hier uitgebreid te bespreken, scheidingsroute maakt een duidelijk rapport op, waaruit blijkt hoe de vermogensverdeling tot stand is gekomen en wat de consequenties hiervan zijn.