Home » Hoe gaan we te werk? » Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

KINDEREN? Ouderschapsplan verplicht
Ouders van minderjarige kinderen, moeten aan de rechter een ouderschapsplan voorleggen. In maart 2009 is dit verplichte plan ingegaan. Hierin maken ouders afspraken over de kinderen. Uitgangspunt is, dat kinderen recht hebben op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. Een scheiding is dus niet het einde van het ouderschap.

Wat staat in het ouderschapsplan;
Als kinderen een band hebben met beide ouders, komt dat de ontwikkeling van het kind ten goede. Goede afspraken kunnen onenigheid voorkomen tussen de ouders over de zorg en de opvoeding van de kinderen. Als kinderen bijna meerderjarig zijn (18) is een kort plan voldoende.

De ouder bij wie de kinderen wonen, moet de andere ouder informeren over belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. zoals bijvoorbeeld;

  • De voortgang op school
  • De gezondheid van het kind
  • De schoolkeuze

Zorgregeling of omgangsregeling;
Dit is onderdeel van het ouderschapsplan, hierin staan de afspraken over de omgang met de kinderen. Hoe worden de opvoedings en zorgtaken verdeelt?

Altijd ouderschapsplan;
Ook in samengestelde gezinnen, waar een ouder en een nieuwe partner gezamenlijk het gezag hebben over een kind uit een eerdere relatie, moet er een ouderschapsplan komen. Samenwonende stellen die uit elkaar gaan moeten een ouderschapsplan opstellen als zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Voor ouders met een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels als voor gehuwde stellen. Zij moeten dus ook een ouderschapsplan opstellen.

Wat moet in ieder geval in het plan zijn opgenomen;

  • Hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen (zorgregeling) of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling)
  • Hoe informeren en raadplegen ouders elkaar over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld schoolkeuze.
  • Hoe worden de kosten verdeeld en de eventuele alimentatie voor de kinderen.
  • Ook de wensen van de kinderen moeten ouders bespreken. Zij kunnen het ouderschapsplan samen bespreken, maar ook met hulp van een mediator, advocaat of scheidingsadviseur.